Наукова діяльність

На курсі отоларингології виконується планова науково-дослідна робота на тему: «Оптимізація діагностики та лікування запальних процесів біляносових пазух» (терміни виконання 02.01.2010 – 01.12.2014).

Відповідальний за планову науково-дослідну роботу курсу професор С.А.Левицька.

На курсі отоларингології працюють один доктор медичних наук, чотири кандидати медичних наук і один здобувач.

 Доктори медичних наук:

1. Левицька Світлана Анатоліївна - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук "Діагностика і лікування хронічного гнійного верхньощелепного синуїту з врахуванням патогенетичної ролі місцевого дисбалансу автономної нервової системи" (1999 рік), науковий керівник - д.мед.н., професор Д.І.Заболотний;
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Молекулярно-генетичні предиктори та  патофізіологічні закономірності формування хронічних синуїтів у дітей» (2013 рік), наукові консультанти - д.мед.н., професор А.І.Гоженко, д.мед.н., професор Л.П.Сидорчук

Кандидати медичних наук:

1. Плаксивий Олександр Григорович - "Мікробіологічна характеристика, клінічний перебіг та оптимізація лікування хворих на гнійні синуїти з урахуванням хроноритму" (1997 рік), науковий керівник - д.мед.н., професор Д.І.Заболотний.

2. Калуцький Ігор В’ячеславович - «Лікування хворих хронічним гнійним верхньощелепним синуїтом із застосуванням тіотриазоліну» (2006 рік), науковий керівник - д.мед.н., професор Д.І.Заболотний.

3. Сапунков Олег Давидович - «Розвиток барабанної порожнини та слухової труби в ранньому онтогенезі людини» (2004 рік), науковий керівник - д.мед.н., професор Г.Е.Тімен.

4. Яковець Кароліна Іванівна - “Розвиток і становлення  топографії бічних стінок носа в ранньому періоді онтогенезу людини" (2008 рік), науковий керівник - д.мед.н., професор Б.Г.Макар

 Дисертації, які виконуються на кафедрі:

1. Мазур О.О. «Діагностика і лікування хронічного гнійного верхньощелепного синуїту у хворих на цукровий діабет І типу», науковий керівник - д.мед.н., Д.Д.Заболотна