Список наукових праць Левицької С. А. за 2015 р

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

професора кафедри дитячої хірургії та отоларингології

ЛЕВИЦЬКОЇ СВІТЛАНИ АНАТОЛІЇВНИ,

 надрукованих у 2015 році

 

п/п


Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(друк арк.)

Автори

Вітчизняні статті

1

Спадковий компонент у розвитку імунних порушень

при хронічних синуїтах у дітей

 

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2014. - Том18, №3 (71). – С.100-106.

(фахове видання)

7

 

2

Якісний і кількісний склад мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу, хворих на хронічний гнійний гайморит.

стаття

Міжнародний ендокринологічний журнал.  – 2015. - №2(66). - С.37-42.

(фахове видання)

17

Мазур О.О.,

Пашковська Н.В.,

Плаксивий О.Г., Калуцький І.В., Яковець К.І., Сапунков О.Д.

3

Молекулярно-генетичні аспекти патології – сучасний науковий напрямок буковинського державного медичного університету: формування нової дослідницької школи

 

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2014. - Том18, №3 (71). – С.246-251.

(фахове видання)

 

Сидорчук Л.П.,

Кушнір О.В.,

Іфтода О.М. [та ін., всього 10 співавт.]

4

Імунологічна реактивність організму хворих на гострий бронхіт

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2015. - Т.19, №1(73).-С 150-153

(фахове видання)

4

Сидорчук І.Й., Каспрук Н.А., Сидорчук Р.І., Сидорчук Л.І., Сидорчук Л.П., Яковець К.І., Сидорчук А.С.

5

Клітинна реактивність та рівень адаптаційного напруження організму хворих на гострий бронхіт

стаття

«Буковинський медичний вісник»- 2015. - Т.19, №1(73).-С 154-158.

(фахове видання)

5

Сидорчук І.Й., Каспрук Н.A, Сидорчук Л.І., Яковець К.І., Сидорчук А.Р., Сидорчук А.С.

6

Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові хворих на гострий бронхіт

 

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2015. - Том19, №2 (74). – С. 172-176.

(фахове видання)

 

Сидорчук І.Й., Сидорчук Л.І., Каспрук Н.М. [та ін., всього 7 співавт.]

7

Частота епізодів ГРВІ та їх тривалість як маркери ризику розвитку хронічних синуїтів у дітей

 

стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2014. – Т.ХІІІ, №3 (49). – С.118- 120.

(фахове видання)

3

Понич О.М. Співак С.Г., Сайдаков Д.В., Стефанюк І.С.

8

Роль мікроекологічних особливостей порожнинної мікрофлори верхніх дихальних шляхів у розвитку рецидивів респіраторних інфекцій у дітей.

 

стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2014. – Т.ХІІІ, №3 (49). – С.113- 117.

(фахове видання)

5

 

9

Клінічне обґрунтування ролі верхньощелепного синусу в системі локального охолодження головного мозку

 

стаття

Актуальные проблемы транспортной медицины. –2015. - Т.2(41-ІІ), №3. – С.57-61.

(фахове видання)

5

Гоженко А.І.

Закордонні статті

1

Носове дихання і терморегуляція (огляд літератури) = Nasal breathing and thermoregulation (review of literature)

 

стаття

Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – Vol.5(3). – P.303-310.

8

A.I.Gozenko, V.V.Shuhtin, L.M.Bobrik, O.Ph.Babalik

Вітчизняні тези

1

Корекція синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на хронічний гнійний гайморит з цукровим діабетом 1 типу

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.92.

1

Плаксивий О.Г.,

Мазур О.О.,

Калуцький І.В.

Яковець К.І., Кульчицька Т.Л.

2

Необхідність перегляду показів щодо тонзилектомії у дітей

 

тези

Матеріали ІІ науково-практичної конференції АДОУ. – Київ, 9-10 жовтня 2014.– С.44-45.

2

Понич О.М., Гладкий І.Ф.

3

Необхідність стандартизації показів до тонзилектомії

тези

Матеріали XV конгресу СФУЛТу, м.Чернівці, 16-18 жовтня 2014. – С. 226.

1

Понич О.М.

4

Діагностика гострого синуситу у дітей в практиці сімейного лікаря

тези

Матеріали XV конгресу СФУЛТу, м.Чернівці, 16-18 жовтня 2014. – С. 227.

1

 

5

Якісний і кількісний склад мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу, хворих на хронічний гнійний гайморит

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.91.

 

Плаксивий О.Г.,

Пашковська Н.В.,

Калуцький І.В.,

Мазур О.О., Яковець К.І.

6

Принципи викладання отоларингології лікарям-інтернам та лікарям-курсантам на циклах спеціалізації за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина»

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.298.

 

Плаксивий О.Г.,

Мазур О.О.,

Калуцький І.В.,

Сапунков О.Д.,

Яковець К.І.

7

Досвід та перспективи викладання отоларингології за кредитно-модульною системою на курсі отоларингології БДМУ

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.299.

 

Плаксивий О.Г.,

Калуцький І.В.,

Мазур О.О.,

Сапунков О.Д.,

Яковець К.І.

8

Історія тонзилектомії – дві тисячі років невизначеності

 

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С. 6.

1

Гладкий І.Ф.

9

Циркадіанний ритм секреторного імуноглобуліну А – один з основних критеріїв в розробці хронотерапії хворих на гострий та хронічний гнійний синуїт

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.120.

 

Плаксивий О.Г.,

Калуцький І.В.,

Мазур О.О.,

Яковець К.І.,

Казанський Ю.Л.

10

Кореляція клінічних симптомів і результатів комп’ютерної томографії навколоносових синусів у хворих на хронічний синусит

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С. 89.

 

Понич О.М.

Колесник В.Л.

11

Деякі аспекти викладання за кредитно-модульною системою на курсі отоларингології БДМУ.

 

Матеріали навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології). - Чернівці, 2014 р. - С.145-146.

 

2

Плаксивий О.Г.,

Калуцький І.В.,

Сапунков О.Д.,

Яковець К.І.,

Мазур О.О.

12

Головний біль і комп’ютерна томографія навколоносових синусів: кореляція клінічних і рентгенологічних симптомів

тези

«Сучасні наукові дослідження представників медичної науки – прогрес медицини майбутнього». Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 3-4 квітня 2015 року). – Київ: «Київський медичний науковий центр», 2015. – С. 68-69.

2

 

13

Вдосконалення тактики ведення дітей, хворих на хронічний тонзиліт

тези

«Сучасний вимір медичної науки і практики»: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 15-16 травня 2015 року). – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2015. – С. 53-55.

3

 

14

Медичі аспекти рецидивів аденоїдних вегетацій у дітей

тези

«Медична наука та практика в умовах сучасних трансформаційних процесів». Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 24-25 квітня 2015 року). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2015. – С. 33-34.

2

 

15

Особливості будови порожнини носа і навколоносових пазух у хворих на хронічні синусити

тези

«Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ ст.»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 17-18 квітня 2015 року). – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2015. – С. 67-68.

2

 

16

Кореляція інтенсивності головного болю і об’єму верхньощелепного синусу

тези

Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Одеса, 10-11 квітня 2015 року. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – С. 73-74.

2

 

 

Професор курсу ЛОР хвороб, к.мед.н.                                           Левицька С.А.

 

Керівник фрагменту НДР,

к.мед.н., доцент                                                                               Плаксивий О.Г.