Колектив курсу

          Плаксивий Олександр Григорович, 1957р.н. закінчив Чернівецький медичний інститут в 1980 році. Інтернатуру з отоларингології проходив на базі ЛОР-відділення Житомирської обласної лікарні в 1980-1981рр. Після закінчення інтернатури працював районним отоларингологом Лугинської ЦРЛ Житомирської області та отоларингологом Луцької міської лікарні. З 1987 по 1989 рр. навчався в клінічній ординатурі з отоларингології на кафедрі ЛОР та очних хвороб ЧМІ. З 1989 року лікар-ординатор, згодом завідувач дорослого ЛОР-відділення міської лікарні №2 м. Чернівці, а з 1995 року – старший ординатор ЛОР-центру ОКЛ.

В 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Клінічний перебіг, мікробіологічна характеристика та оптимізація лікування хворих на гнійні синуїти з урахуванням хроноритму”. З 1997 року асистент, з 1999 року доцент кафедри, завідувач курсу отоларингології. В 2001 році пройшов курси з мікрохірургії вуха у відділенні тимпанопластики інституту отоларингології АМН України та спеціалізацію із спеціальності «Дитяча отоларингологія». Був заступником голови орг.комітету Міжнародної науково-практичної конференції отоларингологів у травні 2002 року в м.Чернівці. В 2004 році проходив спеціалізацію з “онкоотоларингології” на кафедрі отоларингології КМАПО. В 2010 році на базі ДУ «Інститут отоларингології АМН України» та ЛОР відділення головного військового госпіталю МО України пройшов курси з функціональної і естетичної ринопластики та ендоскопічної ринохірургії.

Голова обласного наукового товариства отоларингологів. Член правління Українського науково-медичного товариства отоларингологів. Є керівником планової НДР курсу отоларингології «Оптимізація діагностики та лікування хронічних синуїтів у дітей».

Автор 18 рац.пропозицій, 3 деклараційних патентів на винахід, 88 наукових праць, співавтор 12 навчальних посібників, 2 монографій та 1 науково-публіцистичного нарису.

У 2013 році нагороджений премією Чернівецької міської ради ім. Б.Л.Радзіховського.

Лікар вищої категорії із спеціальностей «Отоларингологія», «Дитяча отоларингологія», «Онкоотоларингологія», сертифікат спеціаліста за фахом «Організація і управління охороною здоров’я».


          Левицька Світлана Анатоліївна, 1973 р.н., працює на посаді професора курсу отоларингології кафедри дитячої хірургії та отоларингології.

Закінчила з відзнакою Чернівецький державний медичний інститут у 1996 році за спеціальністю «лікувальна справа». У 1996-1998 роках навчалася в інтернатурі на базі Чернівецької обласної клінічної лікарні за спеціальністю «отоларингологія». У 1999 захистила кандидатську дисертацію на тему «Діагностика і лікування хронічного гнійного верхньощелепного синуїту з врахуванням патогенетичної ролі місцевого дисбалансу автономної нервової системи» (на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.611.01 Київського науково-дослідного інституту отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка МОЗ України).

З 1999 по 2002 роки працювала асистентом кафедри факультетської хірургії, ЛОР та очних хвороб. З 1.11.2002 по 29.01.2009 - доцент кафедри факультетської хірургії, ЛОР та очних хвороб Буковинської державної медичної академії. З 30.01.2009 по 30.09.2013 – доцент кафедри дитячої хірургії та отоларингології.

В 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальності «патологічна фізіологія» на тему: «Молекулярно-генетичні предиктори та патофізіологічні закономірності формування хронічних синуїтів у дітей» в спеціалізованій раді ДУ «Луганський державний медичний університет». З 1.10.2013 працює на посаді професора кафедри дитячої хірургії та отоларингології Буковинського державного медичного університету.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію з спеціальностей «отоларингологія» і «дитяча отоларингологія», проводить велику консультативну і лікувальну роботу на базі ЛОР-відділення Чернівецької міської клінічної лікарні №2.

Левицька С.А. – автор 124 наукових праць, з них – 47 статей, опублікованих у фахових наукових виданнях, рекомендованих ДАК України, 2 навчальних посібники, 6 патентів на винахід України, 6 раціоналізаторських пропозицій.

         Сфера практичних та наукових інтересів: ендоскопічна малоінвазивна хірургія носа і навколоносових пазух у дорослих і дітей, покращання діагностики та лікування хронічних запальних процесів порожнини носа, навколоносових пазух у дорослих та дітей, мікробіологічні, екологічні, генетичні аспекти захворювань ЛОР-органів.


           Сапунков Олег Давидович закінчив Чернівецький державний медичний інститут у 1988 році. Інтернатуру за спеціальністю «отоларингологія» проходив на базі ЛОР-відділення Рівненської обласної лікарні.

З 1989 року працював завідувачем сурдологічного кабінету Рівненської обласної дитячої лікарні. З 1997 по 2003 рік керівник Центру реабілітації слуху та мови «Вабос-сервіс» у м. Рівне.

В 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток барабанної порожнини та слухової труби в ранньому онтогенезі людини».

З 2004 року працює асистентом кафедри факультетської хірургії, ЛОР та очних хвороб, а з 2007 – кафедри дитячої хірургії та отоларингології Буковинського державного медичного університету. 

В 2010 році переведений на посаду доцента.

Автор 32 наукових праць, 2 рац.пропозицій, автор 1 навчального посібника.

Лікар вищої категорії із спеціальності «отоларингологія», сертифікат спеціаліста із спеціальностей «сурдологія», «дитяча отоларингологія».

 


           Калуцький Ігор В’ячеславович, 1976 р.н.

У 1999 р. з відзнакою закінчив Буковинську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа». Інтернатуру з отоларингології проходив на базі кафедри факультетської хірургії, ЛОР та очних хвороб (по курсу отоларингології) БДМА та ЛОР-центру Чернівецької обласної клінічної лікарні у 1999-2001 рр. З 2001 по 2003 року навчався в клінічній ординатурі з отоларингології.

З 2003 року асистент кафедри факультетської хірургії, ЛОР та очних хвороб БДМА (по курсу отоларингології). В 2004 році пройшов спеціалізацію з “онкоотоларингології” на кафедрі отоларингології КМАПО. 2011р.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Лікування хворих хронічним гнійним верхньощелепним синуїтом із застосуванням тіотриазоліну». З 2008 року доцент кафедри дитячої хірургії та отоларингології.

У 2011р. пройшов спеціалізацію з  «Дитячої отоларингології» на базі кафедри дитячої хірургії та отоларингології  БДМУ.

 Автор 53 наукових праць, 7 рац.пропозицій, 2 деклараційних патентів на винахід, співавтор 2 навчальних посібників та 1 науково-публіцистичного нарису.

Лікар вищої категорії із спеціальності «Отоларингологія», сертифікат спеціаліста за фахом «Дитяча отоларингологія» та «Онкоотоларингологія»


                Яковець Кароліна Іванівна, 1979 р.н.

  У 2002 році закінчила медичний факультет БДМА, навчалася в інтернатурі з 2002 по 2004 роки на базі кафедри факультетської хірургії, ЛОР та очних хвороб (по курсу отоларингології) БДМА та ЛОР-центру Чернівецької обласної клінічної лікарні. З жовтня 2002 по січень 2004 року навчалася в магістратурі з фаху «отоларингологія» на кафедрі факультетської хірургії, ЛОР та очних хвороб БДМА. 

З 2004 року - асистент кафедри дитячої хірургії, ЛОР-хвороб та стоматології. В червні 2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Розвиток і становлення  топографії бічних стінок носа в ранньому періоді онтогенезу людини. З 2010 року зарахована на посаду  доцента  кафедри дитячої хірургії та отоларингології. 14 квітня 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри дитячої хірургії та отоларингології.

 В 2011 році пройшла підвищення кваліфікації  на циклі спеціалізації з «дитячої отоларингології» .

          Автор 3 раціоналізаторських пропозицій, 2 деклараційних патентів на винахід, 40 наукових праць .

Лікар другої категорії із спеціальності «Отоларингологія», сертифікат спеціаліста за фахом «Дитяча отоларингологія». 


Мазур Ольга Олександрівна народилася 23 лютого 1983 року.  У 2006 році з відзнакою закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа» , інтернатуру(2008) та клінординатуру (2010) за спеціальністю «Отоларингологія» при кафедрі дитячої хірургії та отоларингології  на базі ЛОР-центру ОКЛ м.Чернівці. Працювала лікарем-отоларингологом в КМУ «Студентська поліклініка №5». В 2010 році пройшла курс стажування «Функціональна ендоскопічна ринохірургія» в клініці отоларингології Головного військового клінічного госпіталю МО України. З жовтня 2010 року - асистент кафедри дитячої хірургії та отоларингології, де працює і в даний час.

З липня 2011 року виконує кандидатську дисертацію на тему: «Діагностика та лікування хронічного гнійного верхньощелепного синуїту у хворих на цукровий діабет 1 типу».

В 2011 році пройшла цикл ТУ «Сучасні аспекти навчання за допомогою ЕОМ» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика та цикл спеціалізації зі спеціальності «Дитяча отоларингологія» на базі кафедри дитячої хірургії та отоларингології  БДМУ.   В 2014 році – цикл ТУ «Питання клінічної отології» при кафедрі дитячої хірургії та отоларингології БДМУ.         

     Автор 29 наукових робіт, 8 раціоналізаторських пропозицій, 1 деклараційного патента, співавтор 2 навчальних посібників.