Список наукових робіт Яковець К. І. за 2015 рік

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

доцента кафедри дитячої хірургії та отоларингології

 ЯКОВЕЦЬ КАРОЛІНИ ІВАНІВНИ,

 надрукованих у 2015 році

п/п


Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(друк арк.)


Автори

Вітчизняні статті

1

Якісний склад і популяційний рівень мікробіоти вмісту верхньощелепних пазух у хворих на хронічний гнійний синуїт із цукровим діабетом 1 типу

стаття

Буковинський медичний вісник-Т.19,№1(73)-2015.-С. 100-104.

(фахове видання)

5

Мазур О.О.

Плаксивий О.Г.,

Калуцький І.В.,  Павлюк В.Д., Кульчицька Т.Л.

2

Якісний і кількісний склад мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу, хворих на хронічний гнійний гайморит.

стаття

Міжнародний ендокринологічний журнал.  – 2015. - №2(66). - С.37-42.

(фахове видання)

17

Мазур О.О.

Плаксивий О.Г.,

Пашковська Н.В.,

Левицька С.А., Калуцький І.В.,  Сапунков О.Д.

3

Імунологічна реактивність організму хворих на гострий бронхіт

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2015. - Т.19, №1(73).-С 150-153

(фахове видання)

4

Сидорчук І.Й., Каспрук Н.А., Левицька С.А., Сидорчук Р.І., Сидорчук Л.І., Сидорчук Л.П., Сидорчук А.С.

4

Клітинна реактивність та рівень адаптаційного напруження організму хворих на гострий бронхіт

стаття

«Буковинський медичний вісник»- 2015. - Т.19, №1(73).-С 154-158.

(фахове видання)

5

Сидорчук І.Й., Каспрук Н.A, Левицька С.А, Сидорчук Л.І., Сидорчук А.Р., Сидорчук А.С.

Вітчизняні тези

1

Корекція синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на хронічний гнійний гайморит з цукровим діабетом 1 типу

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.92.

 

Плаксивий О.Г.,

Мазур О.О.

Калуцький І.В.

Левицька С.А.,  Кульчицька Т.Л.

2

Хірургічне лікування раку гортані

тези

II Науково-практична конференція з міжнародною участю «Природничі читання»,14-17 травня- 2015.- С.56.

 

Хіблень С.В,

Лопоцюк С.Д,

Николин Т.А.

3

Деформація перегородки носа

тези

II Науково-практична конференція з міжнародною участю «Природничі читання»,14-17 травня- 2015.- С.60-61.

 

Василишин Я.Т.

4

Хірургічне лікування деформації перегородки носа

тези

II Науково-практична конференція з міжнародною участю «Природничі читання»,14-17 травня- 2015.- С.61.

 

Бойко В.В.

5

Якісний і кількісний склад мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу, хворих на хронічний гнійний гайморит

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.91.

 

Мазур О.О.,

Пашковська Н.В.,

Плаксивий О.Г.

Левицька С.А.,

Калуцький І.В.,

 

6

Принципи викладання отоларингології лікарям-інтернам та лікарям-курсантам на циклах спеціалізації за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина»

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.298.

 

Плаксивий О.Г.,

Левицька С.А.,

Калуцький І.В.,

Мазур О.О.,

Сапунков О.Д.,

 

7

Досвід та перспективи викладання отоларингології за кредитно-модульною системою на курсі отоларингології БДМУ

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.299.

 

Плаксивий О.Г.,

Калуцький І.В.,

Мазур О.О.,

Сапунков О.Д.,

 

8

Циркадіанний ритм секреторного імуноглобуліну А – один з основних критеріїв в розробці хронотерапії хворих на гострий та хронічний гнійний синуїт

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.120.

 

Плаксивий О.Г.,

Левицька С.А.,

Калуцький І.В.,

Мазур О.О.,

Казанський Ю.Л.

9

Деякі аспекти викладання за кредитно-модульною системою на курсі отоларингології БДМУ.

 

Матеріали навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології). - Чернівці, 2014 р. - С.145-146.

 

2

Левицька С.А.,

Калуцький І.В.,

Плаксивий О.Г.,

Сапунков О.Д.,

Мазур О.О.

 

Доцент курсу ЛОР хвороб, к.мед.н.                                            Яковець К.І.

 

Керівник фрагменту НДР,

к.мед.н., доцент                                                                               Плаксивий О.Г.