Список наукових робіт Калуцького І. В. за 2015 рік

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

доцента кафедри дитячої хірургії та отоларингології

 КАЛУЦЬКОГО ІГОРЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА,

 надрукованих у 2015 році

 

п/п


Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(друк арк.)


Автори

Вітчизняні статті

1

Якісний склад і популяційний рівень мікробіоти вмісту верхньощелепних пазух у хворих на хронічний гнійний синуїт із цукровим діабетом 1 типу

стаття

Буковинський медичний вісник-Т.19,№1(73)-2015.-С. 100-104.

(фахове видання)

5

Мазур О.О., Плаксивий О.Г.,  Яковець К.І., Павлюк В.Д., Кульчицька Т.Л.

2

Якісний і кількісний склад мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу, хворих на хронічний гнійний гайморит.

стаття

Міжнародний ендокринологічний журнал.  – 2015. - №2(66). - С.37-42.

(фахове видання)

17

Мазур О.О.,

Пашковська Н.В.,

Левицька С.А., Плаксивий О.Г., Яковець К.І., Сапунков О.Д.

3

Метод лікування хворих з атрезією хоан

стаття

Ринологія. – 2014. - №4. – С.64-67.

(фахове видання)

4

Плаксивий О.Г.,

Яцків В.В.,

Ванкевич ВС.,

Лудин О.І.,

Цуркан М.М.

 

Вітчизняні тези

1

Корекція синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на хронічний гнійний гайморит з цукровим діабетом 1 типу

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.92.

 

Плаксивий О.Г.,

Мазур О.О.,

Левицька С.А., Яковець К.І., Кульчицька Т.Л.

2

Основні критерії діагностики та принципи лікування хворих з паретичною дисфонією

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.119.

 

Плаксивий О.Г.,

Мазур О.О.,

Незборецький І.В.,

Кульчицька Т.Л.,

Мельник ЄС.

3

Мікробний пейзаж та порушення біоценозу порожнини ротоглотки у хворих на хронічний гнійний синуїт із цукровим діабетом 1 типу

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.93.

 

Мазур О.О.,

Плаксивий О.Г.,

Незборецький І.В.,

Малкович Л.Д.

4

Організаційні аспекти покращення діагностики онкоотоларингологічної патології на ранніх стадіях

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.280.

 

Мазур О.О.,

Плаксивий О.Г.,

Воєвідка М.Д., Незборецький І.В.,

Сучеван В.В.

5

Якісний і кількісний склад мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу, хворих на хронічний гнійний гайморит

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.91.

 

Плаксивий О.Г.,

Пашковська Н.В.,

Левицька С.А.,

Мазур О.О., Яковець К.І.

6

Принципи викладання отоларингології лікарям-інтернам та лікарям-курсантам на циклах спеціалізації за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина»

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.298.

 

Левицька С.А.,

Мазур О.О.,

Плаксивий О.Г.,

Сапунков О.Д.,

Яковець К.І.

7

Досвід та перспективи викладання отоларингології за кредитно-модульною системою на курсі отоларингології БДМУ

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.299.

 

Левицька С.А.,

Плаксивий О.Г.,

Мазур О.О.,

Сапунков О.Д.,

Яковець К.І.

8

Парафарингеальна флегмона

(клініка, діагностика, ускладнення, лікування)

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.118.

 

Мазур О.О.,

Плаксивий О.Г.,

Незборецький І.В.,

Сучеван В.В.

9

Циркадіанний ритм секреторного імуноглобуліну А – один з основних критеріїв в розробці хронотерапії хворих на гострий та хронічний гнійний синуїт

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.120.

 

Левицька С.А.,

Плаксивий О.Г.,

Мазур О.О.,

Яковець К.І.,

Казанський Ю.Л.

10

Клініко-аудіологічні критерії діагностики та принципи терапії ексудативного отиту

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.233-234.

 

Плаксивий О.Г.,

Мазур О.О., Незборецький І.В.

11

Деякі аспекти викладання за кредитно-модульною системою на курсі отоларингології БДМУ.

 

Матеріали навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології). - Чернівці, 2014 р. - С.145-146.

 

2

Левицька С.А.,

Плаксивий О.Г.,

Сапунков О.Д.,

Яковець К.І.,

Мазур О.О.

 

Доцент курсу ЛОР хвороб, к.мед.н.                                            Калуцький І.В.

 

Керівник фрагменту НДР,

к.мед.н., доцент                                                                               Плаксивий О.Г.