Список наукових робіт Плаксивого О. Г. за 2015 р

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

доцента кафедри дитячої хірургії та отоларингології

 ПЛАКСИВОГО ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРОВИЧА,

 надрукованих у 2015 році

 

п/п


Назва

Характер роботи


Вихідні дані

Обсяг

(друк арк.)


Автори

Вітчизняні статті

1

Якісний склад і популяційний рівень мікробіоти вмісту верхньощелепних пазух у хворих на хронічний гнійний синуїт із цукровим діабетом 1 типу

стаття

Буковинський медичний вісник-Т.19,№1(73)-2015.-С. 100-104.

(фахове видання)

5

Мазур О.О.,

Калуцький І.В.,  Яковець К.І., Павлюк В.Д., Кульчицька Т.Л.

2

Якісний і кількісний склад мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу, хворих на хронічний гнійний гайморит.

стаття

Міжнародний ендокринологічний журнал.  – 2015. - №2(66). - С.37-42.

(фахове видання)

17

Мазур О.О.,

Пашковська Н.В.,

Левицька С.А., Калуцький І.В., Яковець К.І., Сапунков О.Д.

3

Хвороба Меньєра

стаття

Журнал вушних, носових та горлових хвороб. – 2015. - №4-С. 87-94

(фахове видання)

 

8

 

4

Імунологічна реактивність організму хворих на гострий бронхіт

стаття

Буковинський медичний вісник. – 2015. - Т.19, №1(73).-С 150-153

(фахове видання)

4

Сидорчук І.Й., Каспрук Н.А., Левицька С.А., Сидорчук Р.І., Сидорчук Л.І., Сидорчук Л.П., Яковець К.І., Сидорчук А.С.

5

Клітинна реактивність та рівень адаптаційного напруження організму хворих на гострий бронхіт

стаття

«Буковинський медичний вісник»- 2015. - Т.19, №1(73).-С 154-158.

(фахове видання)

5

Сидорчук І.Й., Каспрук Н.A, Левицька С.А, Сидорчук Л.І., Яковець К.І., Сидорчук А.Р., Сидорчук А.С.

6

Стороннє тіло в зовнішньому слуховому ході

у пацієнта з тяжкою супутньою патологією

(ожиріння ІІІ ст.,

розумова відсталість,

епілептичний синдром)

 

стаття

Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2014. - №4. – С.77-78

(фахове видання)

2

Яцків В.В.

 

7

Метод лікування хворих з атрезією хоан

стаття

Ринологія. – 2014. - №4. – С.64-67.

(фахове видання)

4

Яцків В.В.,

Ванкевич ВС.,

Лудин О.І.,

Калуцький І.В.,

Цуркан М.М.

 

8

Тактика лечения больных с травматическими и воспалительными заболеваниями шеи

стаття

Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2014. - №3. – С.45-47

(фахове видання)

3

Завалий М.А.,

Балабанцев А.Г.

Вітчизняні тези

1

Корекція синдрому метаболічної інтоксикації у хворих на хронічний гнійний гайморит з цукровим діабетом 1 типу

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.92.

 

Мазур О.О.,

Калуцький І.В.

Левицька С.А., Яковець К.І., Кульчицька Т.Л.

2

Основні критерії діагностики та принципи лікування хворих з паретичною дисфонією

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.119.

 

Мазур О.О.,

Калуцький І.В.

Незборецький І.В.,

Кульчицька Т.Л.,

Мельник ЄС.

3

Мікробний пейзаж та порушення біоценозу порожнини ротоглотки у хворих на хронічний гнійний синуїт із цукровим діабетом 1 типу

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.93.

 

Мазур О.О.,

Калуцький І.В.,

Незборецький І.В.,

Малкович Л.Д.

4

Організаційні аспекти покращення діагностики онкоотоларингологічної патології на ранніх стадіях

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.280.

 

Мазур О.О.,

Калуцький І.В.,

Воєвідка М.Д., Незборецький І.В.,

Сучеван В.В.

5

Якісний і кількісний склад мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу, хворих на хронічний гнійний гайморит

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.91.

 

Пашковська Н.В.,

Левицька С.А.,

Калуцький І.В.,

Мазур О.О., Яковець К.І.

6

Принципи викладання отоларингології лікарям-інтернам та лікарям-курсантам на циклах спеціалізації за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина»

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.298.

 

Левицька С.А.,

Мазур О.О.,

Калуцький І.В.,

Сапунков О.Д.,

Яковець К.І.

7

Досвід та перспективи викладання отоларингології за кредитно-модульною системою на курсі отоларингології БДМУ

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.299.

 

Левицька С.А.,

Калуцький І.В.,

Мазур О.О.,

Сапунков О.Д.,

Яковець К.І.

8

Парафарингеальна флегмона

(клініка, діагностика, ускладнення, лікування)

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.118.

 

Мазур О.О.,

Калуцький І.В.,

Незборецький І.В.,

Сучеван В.В.

9

Циркадіанний ритм секреторного імуноглобуліну А – один з основних критеріїв в розробці хронотерапії хворих на гострий та хронічний гнійний синуїт

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.120.

 

Левицька С.А.,

Калуцький І.В.,

Мазур О.О.,

Яковець К.І.,

Казанський Ю.Л.

10

Клініко-аудіологічні критерії діагностики та принципи терапії ексудативного отиту

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.233-234.

 

Калуцький І.В.,

Мазур О.О., Незборецький І.В.

11

Деякі аспекти викладання за кредитно-модульною системою на курсі отоларингології БДМУ.

 

Матеріали навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології). - Чернівці, 2014 р. - С.145-146.

 

2

Левицька С.А.,

Калуцький І.В.,

Сапунков О.Д.,

Яковець К.І.,

Мазур О.О.

 

 

Керівник фрагменту НДР,

к.мед.н., доцент                                                                               Плаксивий О.Г.