Список наукових робіт Сапункова О. Д. за 2015 рік

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

доцента кафедри дитячої хірургії та отоларингології

 САПУНКОВА ОЛЕГА ДАВИДОВИЧА,

 надрукованих у 2015 році

 

 

п/п


Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(друк арк.)


Автори

 

Вітчизняні статті

 

1

Якісний і кількісний склад мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу, хворих на хронічний гнійний гайморит.

стаття

Міжнародний ендокринологічний журнал.  – 2015. - №2(66). - С.37-42.

(фахове видання)

17

Мазур О.О.,

Пашковська Н.В.,

Левицька С.А., Плаксивий О.Г.,

Калуцький І.В.,

Яковець К.І.

 

Вітчизняні тези

 

1

Принципи викладання отоларингології лікарям-інтернам та лікарям-курсантам на циклах спеціалізації за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина»

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.298.

 

Левицька С.А.,

Мазур О.О.,

Плаксивий О.Г.,

Калуцький І.В.,

Яковець К.І.

2

Досвід та перспективи викладання отоларингології за кредитно-модульною системою на курсі отоларингології БДМУ

тези

Матеріали ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м.Львів, 18-20 травня 2015 року), 2015. – С.299.

 

Левицька С.А.,

Плаксивий О.Г.,

Мазур О.О.,

Калуцький І.В.,

Яковець К.І.

3

Будова середнього вуха людини віком 7 місяців.

Тези

Матеріали науково-практичної конференції «Природничі читання» - Чернівці, 2014 р. - С.40-42.

 

3

Сапункова Л.О.

4

Деякі аспекти викладання за кредитно-модульною системою на курсі отоларингології БДМУ.

 

Матеріали навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології). - Чернівці, 2014 р. - С.145-146.

 

2

Левицька С.А.,

Калуцький І.В.,

Плаксивий О.Г.,

Яковець К.І.,

Мазур О.О.

 

Доцент курсу ЛОР хвороб, к.мед.н.                                            Сапунков О.Д.

 

Керівник фрагменту НДР,

к.мед.н., доцент                                                                               Плаксивий О.Г.